Hart van de organisatie

omdat het mensen zijn die de organisatie vormen

Ik geloof dat mensen het hart van de organisatie zijn.

Van elke organisatie. Hoe groot of hoe klein ook. 

Zij doen tenslotte het werk.

Zij realiseren de maatschappelijke opdracht van uw organisatie. Iedere dag.

Zij brengen een groot deel van hun tijd op het werk door. Met collega's, cliënten, klanten, elkaar en met u.

Mensen die ruimte krijgen om professional te zijn, die plezier hebben in wat ze doen, voelen dat hun werk van waarde is,

die mogen groeien, ontwikkelen en leren, functioneren op hun best.

Als mens, als professional, in hun persoonlijke leven en op het werk binnen uw organisatie. 

Dat vraagt iets van leiderschap, van de organisatiecultuur, van teams en van de professional zelf.

Ik heb passie voor organisaties met een maatschappelijke opdracht en vooral voor mensen die aan die maatschappelijke opdracht werken.

 

Echte mensen, die het echte werk doen. Bijvoorbeeld in zorg, welzijn, onderwijs of cultuur.

Mensen die elke dag werken om in die organisaties onze samenleving een beetje beter, mooier en gezonder te maken.

Ik heb ruime ervaring als leidinggevende, als coach, trainer en adviseur in de publieke sector.

Ik ben inzetbaar als teamcoach en - ontwikkelaar, interimmanager, als adviseur voor bestuur of directie, coach of sparringspartner.

 

Daarbij zijn voor mij de mensen om wie het gaat altijd het uitgangspunt.

Voelen zij zich veilig en gesteund door hun leiding?

Is er vertrouwen in hun professionaliteit?

Hebben ze ruimte om te leren en te ontwikkelen, als professional én als mens?

En wat is daar dan voor nodig? 

Heeft u een vraag(stuk) op dit gebied?

Dan onderzoeken we samen wat ik voor u kan betekenen. 

zwart%20wit_edited.jpg