Omdat het mensen zijn

                    die de organisatie vormen

Hart van de organisatie is onderdeel van Je hart thuisbrengen

KvK 69458669      |   btw NL183270666B01    |    Den Haag      |    Saskia Hommes  |    2018

Mensen voelen zich gezond, ontspannen, gedreven en geïnspireerd als de omgeving waarin zij functioneren er een is met een gezamenlijk doel en gedeelde waarden.

Als zij vertrouwen en veiligheid ervaren.

 

De wereld, de samenleving en dus organisaties, worden steeds complexer. We werken langer, werk neemt een andere plaats in ons leven in. Vertrouwde modellen voldoen niet meer, uitkomsten zijn steeds moeilijker te voorspellen. Zingeving en waarde creëren wordt steeds belangrijker. Dat vraagt iets van leiderschap, van teams en van individuele medewerkers. Nieuwe vaardigheden. Een nieuwe manier van kijken. Van sturing, naar leiden. Van managen, naar co-creatie. Van plannen implementeren, naar het vinden van het potentieel en verkennen wat de volgende eerste stap is. Van doen en actie, naar zijn en meebewegen met wat zich aandient. En vertrouwen op het proces.

 

 

Veel organisaties voelen wel aan dat een andere aanpak en werkwijze nodig is. Ze zijn op zoek naar de volgende stap.

Planmatig en lineair werkt niet meer. Maar wat dan wel....?

Herkent u dit?

 

Er is iets met de cultuur, het schuurt zo hier en daar. Of uw project loopt niet lekker. Of er staat een grote uitdaging aan te komen. Ergens zitten we vast. Er moet toch meer in ons zitten? We moeten dit toch kunnen? We zijn toch allemaal gedreven professionals? Tijd voor een cultuurtraject? Een organisatieadviseur?

 

En dan stuit u op massa's trainers, consultants, adviseurs, motivational speakers, die allemaal methodes, modellen, stappenplannen en succesfactoren voor u hebben. En daar is op zich niets mis mee. Ik geloof er alleen niet zo in....

 

Ik geloof, zoals gezegd, dat het mensen zijn die de organisatie, het team vormen, het project uitvoeren, de zorg verlenen, de les geven, het werk doen en de service verlenen. Modellen komen en gaan, zijn in en dan weer uit, maar worden als je niet oppast een kunstje, een volgende taak of project.

 

Dus u krijgt mij. That's it. Voor een of enkele sessies met uw (management)team of met u zelf. Waarin we op zoek gaan naar de diepere laag, wat uw mensen drijft, naar het potentieel in het project, het team, of de uitdaging. Ik help u in beweging te komen, anders te kijken naar wat er speelt. Te leren vóelen wat er nodig is.

 

En daarna beloof ik u één ding: u kijkt nooit meer op dezelfde manier naar uw team, uw project of uw organisatie. Er ontstaan mogelijkheden die er eerst niet leken te zijn en de mensen zijn gegroeid. En daarmee kunt u zelf verder, gewoon met wat er is. Vertrouwend op het proces.